Redakčné oznámenie č. r1/c53/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 160/1991 Zb.

Čiastka 53/2013
Platnosť od 01.08.2013