Redakčné oznámenie č. r2/c48/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 154/2013 Z. z.

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.07.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.07.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

01.07.2013