Redakčné oznámenie č. r1/c48/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 160/2013 Z. z.

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie