Redakčné oznámenie č. r1/c3/2013 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 456/2012 Z. z.

Čiastka 3/2013
Platnosť od 11.01.2013

Pôvodný predpis

11.01.2013