Zákon č. 98/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 24/2013
Platnosť od 23.04.2013
Účinnosť od 01.05.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.05.2013 Aktuálne znenie