Vyhláška č. 86/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2005 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 312/2008 Z. z.

Čiastka 22/2013
Platnosť od 13.04.2013
Účinnosť od 15.04.2013 do14.09.2019
Zrušený 274/2019 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.04.2013 - 14.09.2019

Pôvodný predpis

13.04.2013