Zákon č. 73/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení zákona č. 49/2011 Z. z.

Čiastka 20/2013
Platnosť od 10.04.2013
Účinnosť od 01.06.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.06.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

10.04.2013