Oznámenie č. 7/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Čiastka 2/2013
Platnosť od 04.01.2013
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2013.