Oznámenie č. 67/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Programu spolupráce medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie na roky 2013 – 2017

Čiastka 19/2013
Platnosť od 29.03.2013
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 5. marca 2013 v súlade s článkom 20.

Pôvodný predpis

29.03.2013