Oznámenie č. 63/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Vykonávacieho predpisu k Dohovoru o udeľovaní európskych patentov (Európskemu patentovému dohovoru)

Čiastka 17/2013
Platnosť od 27.03.2013
Redakčná poznámka

Zmeny nadobudnú platnosť 1. apríla 2013. Pre Slovenskú republiku nadobudnú platnosť v ten istý deň, t. j. 1. apríla 2013.