Nariadenie vlády č. 505/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 420/2012 Z. z., ktorým sa ustanovuje národná tabuľka frekvenčného spektra

Čiastka 110/2013
Platnosť od 31.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2018
Zrušený 386/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 31.12.2018