Vyhláška č. 475/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy s výberom mýta

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 15.12.2017