Zákon č. 474/2013 Z. z.Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 107/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.12.2019