Vyhláška č. 468/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o technických požiadavkách na zvukovú zložku programovej služby

Čiastka 105/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 Aktuálne znenie