Nariadenie vlády č. 46/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 658/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení neskorších predpisov

Čiastka 14/2013
Platnosť od 15.03.2013 do31.07.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.07.2014
Zrušený 355/2007 Z. z.

OBSAH