Vyhláška č. 448/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2014

Čiastka 103/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 31.12.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
31.12.2013 Aktuálne znenie