Nariadenie vlády č. 439/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do19.05.2018
Zrušený 106/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 19.05.2018

Pôvodný predpis

21.12.2013