Zákon č. 432/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Čiastka 102/2013
Platnosť od 21.12.2013
Účinnosť od 01.02.2014

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.02.2014 Aktuálne znenie