Rozhodnutie č. 431/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu

Čiastka 101/2013
Platnosť od 19.12.2013

Pôvodný predpis

19.12.2013