Rozhodnutie č. 430/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení voľby prezidenta Slovenskej republiky

Čiastka 101/2013
Platnosť od 19.12.2013