Vyhláška č. 399/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov

Čiastka 95/2013
Platnosť od 30.11.2013
Účinnosť od 01.12.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2013 Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

30.11.2013