Nariadenie vlády č. 395/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 416/2009 Z. z.

Čiastka 95/2013
Platnosť od 30.11.2013
Najbližšie účinné znenie 01.12.2013
Zrušený 342/2018 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.12.2013 - 01.01.2019

Pôvodný predpis

30.11.2013