Zákon č. 387/2013 Z. z.Zákon o pomocných prípravkoch v ochrane rastlín a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 93/2013
Platnosť od 26.11.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.08.2018

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2018 177/2018 Z. z. Aktuálne znenie
01.01.2014 - 31.08.2018