Rozhodnutie č. 359/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Čiastka 89/2013
Platnosť od 12.11.2013

359

ROZHODNUTIE

PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 11. novembra 2013

o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov


Podľa § 42 ods. 1 zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

druhé kolo volieb

predsedu Bratislavského samosprávneho kraja,

predsedu Trnavského samosprávneho kraja,

predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja,

predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja,

predsedu Košického samosprávneho kraja

na sobotu 23. novembra 2013.


v z. Jana Laššáková v. r.