Rozhodnutie č. 359/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení druhého kola volieb predsedov samosprávnych krajov

Čiastka 89/2013
Platnosť od 12.11.2013

Pôvodný predpis

12.11.2013