Oznámenie č. 344/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 1997, ktorým sa mení a dopĺňa Protokol z roku 1978 k Medzinárodnému dohovoru o zabránení znečisťovaniu z lodí, ktorého nedeliteľnou súčasťou je Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovaniu z lodí z roku 1973 (MARPOL PROT 1997)

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 19. mája 2005 v súlade s článkom 6 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 8. januára 2013 v súlade s článkom 6 ods. 2.