Zákon č. 338/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

(v znení č. 461/2003 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 86/2013
Platnosť od 01.11.2013
Účinnosť od 01.04.2020
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2013 okrem 1. bodu, 6. bodu, 8. bodu, 11. bodu až 19. bodu, 22. bodu až 27. bodu, 29. bodu až 36. bodu, 39. bodu a 40. bodu, 43. bodu až 62. bodu, 64. bodu, 69. bodu až 71. bodu, 73. bodu, 75. bodu, 77. bodu, 78. bodu, § 293cu a...