Oznámenie č. 333/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 2003 k Medzinárodnému dohovoru o zriadení Medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami v znení z roku 1992 (FUND PROT 2003)

Čiastka 81/2013
Platnosť od 29.10.2013
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 3. marca 2005 v súlade s článkom 21 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 21 ods. 3.

Pôvodný predpis

29.10.2013