Oznámenie č. 331/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu z roku 1992, ktorým sa mení a dopĺňa Medzinárodný dohovor o zriadení medzinárodného fondu na kompenzáciu škôd vzniknutých v dôsledku znečistenia ropnými látkami, 1971 (FUND PROT 1992)

Čiastka 79/2013
Platnosť od 29.10.2013
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 30. mája 1996 v súlade s článkom 30 ods. 1. Pre Slovenskú republiku nadobudne platnosť 8. júla 2014 v súlade s článkom 30 ods. 3.

OBSAH

Pôvodný predpis

29.10.2013