Oznámenie č. 330/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o zrušení opatrenia Národnej banky Slovenska č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 78/2013
Platnosť od 25.10.2013
Najbližšie účinné znenie 01.01.2014
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2014.