Zákon č. 33/2013 Z. z.Zákon o podpore poľnohospodárskej prvovýroby v roku 2013

Čiastka 10/2013
Platnosť od 26.02.2013
Účinnosť od 01.03.2013 do31.12.2017
Zrušený 280/2017 Z. z.