Nariadenie vlády č. 321/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2014

Čiastka 75/2013
Platnosť od 18.10.2013
Účinnosť od 01.01.2014 do31.12.2014
Zrušený 297/2014 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2014 - 31.12.2014

Pôvodný predpis

18.10.2013