Oznámenie č. 320/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o prijatí zmien Dohody o založení Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Čiastka 74/2013
Platnosť od 17.10.2013
Redakčná poznámka

Zmena článku 18 dohody nadobudla platnosť 22. augusta 2012. Zmena článku 1 dohody nadobudla platnosť 12. septembra 2013.