Oznámenie č. 315/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Čiastka 73/2013
Platnosť od 15.10.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2013.