Zákon č. 309/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Čiastka 71/2013
Platnosť od 08.10.2013
Účinnosť od 08.10.2013

OBSAH