Vyhláška č. 298/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva zoznam rizikových látok

Čiastka 69/2013
Platnosť od 01.10.2013
Účinnosť od 01.10.2013 do30.09.2015
Zrušený 121/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.10.2013 - 30.09.2015

Pôvodný predpis

01.10.2013