Zákon č. 290/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(v znení č. 79/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 68/2013
Platnosť od 26.09.2013
Účinnosť od 01.01.2016

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.01.2016 79/2015 Z. z.(nepriamo) Aktuálne znenie
01.01.2014 - 31.12.2015

Pôvodný predpis

26.09.2013