Vyhláška č. 286/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Čiastka 66/2013
Platnosť od 13.09.2013
Účinnosť od 15.09.2013