Zákon č. 28/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 9/2013
Platnosť od 16.02.2013
Účinnosť od 18.02.2013 do17.04.2016
Zrušený 343/2015 Z. z.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
18.02.2013 - 17.04.2016

Pôvodný predpis

16.02.2013