Nariadenie vlády č. 279/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 383/2009 Z. z. o technických požiadavkách na rádiové odrušenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel

Čiastka 62/2013
Platnosť od 31.08.2013 do31.10.2014
Účinnosť od 01.09.2013 do31.10.2014
Zrušený 177/2014 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 - 31.10.2014

Pôvodný predpis

31.08.2013