Nariadenie vlády č. 264/2013 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 305/2006 Z. z. o opatreniach proti emisiám plynných a pevných znečisťujúcich látok motorov na pohon poľnohospodárskych traktorov a lesných traktorov v znení neskorších predpisov

Čiastka 61/2013
Platnosť od 31.08.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do30.04.2018
Zrušený 125/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 - 30.04.2018

Pôvodný predpis

31.08.2013