Oznámenie č. 25/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 6/2013
Platnosť od 01.02.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. februára 2013 v súlade s článkom 13 ods. 1.