Oznámenie č. 240/2013 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o identifikátore príjemcu inkasa a registri identifikátorov príjemcov inkás

Čiastka 58/2013
Platnosť od 29.08.2013
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2013.

Pôvodný predpis

29.08.2013