Oznámenie č. 224/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Federálnou službou pre finančný monitoring (Ruská federácia) o spolupráci v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu

Čiastka 53/2013
Platnosť od 01.08.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 3. júla 2013 v súlade s článkom 11 ods. 2.

Pôvodný predpis

01.08.2013