Oznámenie č. 210/2013 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Arménskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 49/2013
Platnosť od 19.07.2013
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2013 v súlade s článkom 8.