Zákon č. 202/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013 do30.04.2019
Zrušený 95/2019 Z. z.