Zákon č. 201/2013 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Čiastka 48/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 01.09.2013

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
01.09.2013 Aktuálne znenie