Úplné znenie č. 200/2013 Z. z.Úplné znenie Občianskeho súdneho poriadku

(v znení č. r1/c66/2013 Z. z.)

Čiastka 47/2013
Platnosť od 13.07.2013
Účinnosť od 13.07.2013
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobudol účinnosť 1. aprílom 1964.

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
13.07.2013 r1/c66/2013 Z. z. Aktuálne znenie

Pôvodný predpis

13.07.2013