Rozhodnutie č. 192/2013 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 46/2013
Platnosť od 10.07.2013

OBSAH

Pôvodný predpis

10.07.2013