Vyhláška č. 181/2013 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 600/2009 Z. z. o osobitnom finančnom vzdelávaní osôb vykonávajúcich finančné sprostredkovanie a finančné poradenstvo

Čiastka 42/2013
Platnosť od 29.06.2013
Účinnosť od 15.07.2013 do22.02.2018
Zrušený 39/2018 Z. z.

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
15.07.2013 - 22.02.2018